V.A. - Super City Pop (2LP) [LP]

DISC-【EX】

COVER-【EX】

COUNTRY-【FRA】

※Unofficial Release

A Side
Yoko Maeno - Cobra
Junko Ohashi - I Love You So
Kaoru Akimoto - Dress Down
Junko Yagami - Tasogare no Bay City

B Side
Nanako Satoh - Saburetanian Futari Bocchi
Masaki Ueda - Just Dance The Night
Toshiki Kadomatsu - Hatsukoi
Makoto Matsushita - This Is All I Have For You

C Side
Tohyama Hitomi - Love Is The Competition
Aru Takamua - Koi Ha Saikou (I'm In Love)
Takako Mamiya - Mayonaka No Joke
Minako Yoshida - Light'n Up

D Side
Yasuyuki Okamura - Super Girl
Soichi Noriki - Do What You Do
Hiroshi Sato - Evening Shadows
Yoko Hatanaka - More Sexy

V.A. - Super City Pop (2LP) [LP]